Clubshow 2022

DE RASDUIF
Organiseert een
CLUBSHOW 2022 – 1e editie

Deze clubshow is een unieke editie in verschillende opzichten. De tentoonstelling is opgevat als een ééndagskeuring. Deze formule biedt het voordeel dat de fokkers ter plaatse kunnen blijven en met andere fokkers kunnen praten over hun geliefde hobby: de sierduiven.
Deze clubshow is eerder opgevat als een evenement waarbij ontmoeting, interactie en educatie centraal staan. Dit vertaalt zich in de volgende rubrieken.

In deze eerste editie van de clubshow worden de duiven gekeurd door ervaren keurmeesters. Verder is er ook een keuring in de vrije klasse. En tenslotte zullen er ook demonstraties en presentaties van duivenrassen doorgaan als nevenactiviteit in de loop van de dag.

DE RASDUIF zet heel hard in op het promoten en het instandhouden van de rassendiversiteit. Dat weerspiegelt zich ook in de aanpak en opzet van deze ééndagskeuring alsook de verdeling van de prijzen.

Saksische Maanduif: bespreking en kennismaking

ONDERWERP

We gaan de Saksische Maanduif bespreken. Keurmeester, Guy Lawarrée, gaat dit bijzondere ras toelichten.
Er zullen een aantal exemplaren aanwezig zijn om de rastypische kenmerken te bestuderen.

WAAR EN WANNEER?
Zondag 19 juni 2022
Dit gaat door in Het Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk

Aanvang om 9u30
Einde: +/- 11u30

IEDEREEN IS WELKOM EN DE TOEGANG IS GRATIS

Er is parkeergelegenheid voor het speeltuintje. Maar u mag ook op de zachte berm parkeren en ook in het straatje tegenover de hoofdingang van het gebouw. Let echter wel op dat u niet parkeert voor de inritten van de bewoners.

Europa voert nieuwe regelgeving in!

KLEINVEE HOBBY KRIJGT WEER EEN DEUK!

Er ligt een nieuw wetsvoorstel klaar dat alle houders van pluimvee verplicht om zich te registreren.

Zodoende worden de houders van “in gevangenschap levende vogels” een registratieplicht opgelegd en dat vanaf de eerste gehouden vogel. Doordat er een uitwisseling van dieren gebeurt tussen particuliere houders onderling wordt de houder gezien als exploitant waardoor andere administratie verplichtingen van toepassing zijn.

Als deze wet er door komt, dan zal iedereen die een stuk pluimvee (en dus ook duiven) verhandelt zich moeten registreren bij het FAVV. In de praktijk wil dat zeggen dat iedere fokker zich moet registreren, aangezien iedere fokker wel eens een dier verkoopt of uitwisselt met collega-fokkers. Zelfs het aanbieden van dieren op tweedehands zal dan niet meer mogelijk zijn zonder registratie.

Er loopt een openbaar onderzoek dat eindigt op vrijdag 20 mei om 0u00 (plaatselijke tijd, Brussel). U kan als EU-burger uw bezwaar aantekenen tegen deze wet.

We roepen iedere fokker op, ook zijn die geen pluimvee houden, om massaal hun bezwaar of commentaar te geven op dit wetsvoorstel.

HOE KAN JE BEZWAAR AANTEKEN?

Ga naar http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2021-11813_en

Registreer je via je e-mail adres.
Vervolgens druk je op het gele vak: FEEDBACK GEVEN.
Daar kan je omschrijven waarom je niet akkoord bent.
Wat je schrijft is niet zo belangrijk, belangrijker is dat je je mening kenbaar maakt en aangeeft dat je niet akkoord bent met deze wet.

STAND VAN ZAKEN OP 18 mei 2022

Er hebben reeds 1.055 mensen bezwaar ingediend. Dat is goed. België staat aan de kop met 558 stemmen, Nederland volgt met 323 stemmen.
Dat moet meer zijn! Vandaar reageer vandaag nog.