Nieuws

Het Nieuwe Werkjaar 2022

Kom er ook bij en maak u lid van onze vereniging?

Wil je ook lid worden van DE RASDUIF?

Dat kan!

Het lidgeld bedraagt €15,00.
Het rekeningnummer van DE RASDUIF is – BE12 7310 5129 5692

Verantwoordelijke Penningmeester: Marcel Punie, Pollenusstraat 5, 3510 Kermt

Meldt u even aan bij de secretaris, Danny Caelen, via het e-mail adres: info@derasduif.be

Zodoende blijft u op de hoogte van alle activiteiten en bijeenkomsten die zullen volgen in het jaar 2022.

Sierduivententoonstelling 2021

De Koninklijke Limburgse Sierduivenfokkersclub, DE RASDUIF, organiseert op 6-7 November 2021 haar jaarlijkse sierduivententoonstelling.

DE RASDUIF zet alles op alles, ondanks alle Corona-perikelen, om vol enthousiasme dit jaar een sierduivententoonstelling te kunnen houden. Aangezien er vorig jaar geen tentoonstellingen hebben plaats gevonden, is het des te belangrijker dat we als vereniging, maar ook als sierduivenliefhebbers, onze mooie hobby blijven uitoefenen.
Vandaar deze warme oproep om te komen deelnemen aan de editie van deze Regionale Sierduivententoonstelling, die doorgaat in O.C. “Het Park”, Kastanjestraat 7, te Houthalen-Oost.
U bent uiteraard ook welkom als bezoeker!

Vogelgriep mogelijk opnieuw in aantocht

Nieuwe maatregelen vanaf 1 November

Het FAVV heeft ons verwittigd dat er besmettingen met vogelgriep (hoogpathogeen H5N8) zijn vastgesteld bij wilde trekvogels op de trekroutes die vanuit Rusland via de Baltische staten over Duitsland en Nederland naar het zuiden. Dat maakt ook het risico reëel dat deze vogels het virus ook in ons land zouden binnenbrengen. In Nederland werden er reeds besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en is er ook reeds een uitbraak vastgesteld in een commercieel bedrijf.

Vanaf 1 november geldt er verhoogde waakzaamheid en bijkomende maatregelen. We moeten trachten alle contact met wilde (trek)vogels zoveel mogelijk te vermijden. Commerciële bedrijven zullen al hun pluimvee moeten ophokken, voor hobbyhouders geldt deze maatregel nog niet. Hobbyhouders moeten wel verplicht hun dieren binnen/overdekt voederen en drenken. Indien de dieren buiten gehouden worden en niet binnen kunnen gevoederd worden, dan moeten dit onder een net gebeuren. Ook het gebruik van oppervlaktewater om dieren te drenken of als badwater (zwemvijvers) is verboden.

We vragen aan al onze liefhebbers deze maatregelen strikt toe te passen en kunnen alleen maar hopen dat het virus net als de voorgaande jaren ons land links laat liggen. We hebben helaas al genoeg zorgen met een ander virus en de mogelijk daaraan gekoppelde ophokplicht.

Hou het dus veilig, niet alleen voor jezelf en je naasten maar ook voor je dieren !

Jongdierendag 2021

DE RASDUIF organiseert voor haar leden een Jongdierendag

Aangezien het door de Corona-pandemie de afgelopen periode zeer moeilijk was om ledenactiviteiten te organiseren en de omstandigheden nu iets meer toelaten om clubactiviteiten te doen, heeft het bestuur van DE RASDUIF beslist om dit jaar een jongdierendag te organiseren. Zodoende kunnen we met onze vereniging nog iets doen
voor en met onze leden.

Vandaar dat we alle leden van harte uitnodigen op deze jongdierendag!

Uiteraard is iedereen welkom om te komen kijken.

Zeer meer info onder het luik ACTIVITEITEN.

DE RASDUIF op FACEBOOK

De Rasduif beschikt nu ook over een Facebook-groep

Meld u aan en wordt ook lid!

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dat is de boodschap.

We willen onze hobby delen met elkaar en ook nieuwkomers van harte welkom heten en goed opvangen, zodat ze met de juiste info en aanpak van start kunnen gaan in deze fijne hobby.