Vogelgriep mogelijk opnieuw in aantocht

Nieuwe maatregelen vanaf 1 November

Het FAVV heeft ons verwittigd dat er besmettingen met vogelgriep (hoogpathogeen H5N8) zijn vastgesteld bij wilde trekvogels op de trekroutes die vanuit Rusland via de Baltische staten over Duitsland en Nederland naar het zuiden. Dat maakt ook het risico reëel dat deze vogels het virus ook in ons land zouden binnenbrengen. In Nederland werden er reeds besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en is er ook reeds een uitbraak vastgesteld in een commercieel bedrijf.

Vanaf 1 november geldt er verhoogde waakzaamheid en bijkomende maatregelen. We moeten trachten alle contact met wilde (trek)vogels zoveel mogelijk te vermijden. Commerciële bedrijven zullen al hun pluimvee moeten ophokken, voor hobbyhouders geldt deze maatregel nog niet. Hobbyhouders moeten wel verplicht hun dieren binnen/overdekt voederen en drenken. Indien de dieren buiten gehouden worden en niet binnen kunnen gevoederd worden, dan moeten dit onder een net gebeuren. Ook het gebruik van oppervlaktewater om dieren te drenken of als badwater (zwemvijvers) is verboden.

We vragen aan al onze liefhebbers deze maatregelen strikt toe te passen en kunnen alleen maar hopen dat het virus net als de voorgaande jaren ons land links laat liggen. We hebben helaas al genoeg zorgen met een ander virus en de mogelijk daaraan gekoppelde ophokplicht.

Hou het dus veilig, niet alleen voor jezelf en je naasten maar ook voor je dieren !